SMED

Er du bidt af metal?

Du skal være skarp med metal - og have styr på teknikken.

En vigtig del af arbejdet som smed handler om, at du udvælger det rette metal og den rette arbejdsteknik til opgaverne. Derfor kræver det, at du følger med i de nyeste teknikker.

Video

MØD EN ELEV

“Jeg har næsten altid haft interesse for at bygge og konstruere ting i metal. For mig har metalarbejde altid været et fedt og mandigt fag og noget, man kan være stolt af at være en del af.”

Christian Faurholt er ved at uddanne sig til smed på HANSENBERG og er på nuværende tidspunkt i lære hos Villy Beblein, fabrikschef hos Dansk Smede- og Maskinteknik.

"Jeg har næsten altid haft interesse for at bygge og konstruere ting i metal.  For mig har metalarbejde altid været et fedt og mandigt fag og noget, man kan være stolt over at være en del af. Det har nok også været en af grundene til, at jeg valgte smedeuddannelsen," siger Christian.

 

Fokuserer på dygtiggørelse

Erhvervsfagene er svære at trække elever til. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne fokuserer på at dygtiggøre de elever, der virkelig har interesse for faget, mener fabrikschef Villy Beblein:

"Vi uddanner fremtidens arbejdskraft," sier han.

Der er altid noget at lære i denne branche. Efter Christian begyndte på smedeuddannelsen, fandt han hurtigt ud af, at metalarbejde er et bredt fag. Derfor vil der altid være nye ting, han kan lære, og det motiverer ham til at lære mere og blive endnu bedre.

På Christians arbejdsplads noterer man sig da også hans store arbejdsflid:

"Som virksomhed er det vigtigt at have lærlinge, der udviser stor selvstændighed og en evne til at overskue større opgaver – både på værkstedet og på montage. De egenskaber besidder Christian, og det er netop dét, sammen med hans faglige dygtighed, der gør, at vi har valgt ham som talent her hos os," understreger Villy Beblein.

eux

Du kan tage denne uddannelse som EUX.

Uddannelsestiden vil typisk være ½ år længere end den "normale" længde for den pågældende erhvervsuddannelse.

Skoleforløbene vil være længere og mere koncentrerede, for at du kan gennemføre de gymnasiale fag og projekter.

Den praktiske del af din erhvervsuddannelse vil være fordelt på færre forløb end i den tilsvarende ordinære erhvervsuddannelse. Uddannelsen afsluttes med projekter, svendeprøve og eksamen i de gymnasiale fag. Du vil få udstedt et EUX-bevis med karakterer.

EUX-uddannelserne starter op hvert år i august.

KRAV TIL ANSØGNING OG CV

Det at søge en praktikplads svarer til at søge et hvilket som helst andet job. Du sender en ansøgning til virksomheden, der så vil vurdere dig ud fra dine beskrevne kvalifikationer.

Forberedelse betaler sig. Hvor vil du allerhelst i praktik? Overvej, hvem du er, og hvad du kan. Men tænk også over, hvor du skal kigge efter job, og hvem du skal søge uopfordret. Tænk bredt i brancher og geografi.

Søg fokuseret og målrettet, og prøv at tænke i utraditionelle baner, når du skriver ansøgningen.

Du skal nemlig være god til at præsentere dig selv over for en kommende arbejdsgiver og bevise, at du er en dygtig og stabil medarbejder. I sidste ende er det din evne til at sælge dig selv, der kan afgøre, om du får en praktikplads.